Έχουμε την περίπτωση ξενοδοχείου με πληττόμενο ΚΑΔ που απασχολεί 3 υπαλλήλους από 01/06/2020 με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Από 03/11/2020 μπήκαν σε αναστολή εργασίας μέχρι 30/04/2021. Το ξενοδοχείο σκοπεύει να επαναλειτουργήσει στις 15/06/2021.
Υπό κανονικές συνθήκες απολύονται τέλος Οκτωβρίου κάθε χρόνου για να μπορούν να παίρνουν την επιδότηση εποχικής απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Αυτό που μας προβληματίζει είναι πως αν διατηρηθεί η σχέση εργασίας μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2021 και τους απολύσουμε τότε, όπως κάθε χρόνο, τότε θα έχουμε περάσει τον ένα συνεχόμενο χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και ενδεχομένως να δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης. Από την άλλη πλευρά, εάν αποχωρήσουν οικειοθελώς, θα χάσουν την επιδότηση εποχικής απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που αποχωρήσουν οικειοθελώς μέσα στον Μάιο, μπορεί να τους ξαναπροσλάβει στις 15/06/2021 με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31/10/2021 που θα ξαναχρειαστούν στην επιχείρηση, λόγω ανοίγματος της θερινής περιόδου; Τίθεται θέμα συνέχειας της απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για θέματα αποζημίωσης ;