Ατομική επιχείρηση Α, με αντικείμενο δραστηριότητας «ΚΑΔ 46 69 15 68 ΕΜΠΌΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ » και « ΚΑΔ 62 01 11 04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ »,εκδίδει ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ αξίας 800,00 πλέον ΦΠΑ σε ατομική επιχείρηση Β για κατασκευή ιστοσελίδας.
Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω αν και στις υπηρεσίες μηχανογράφησης,(όχι προγραμματιστή),σκέτη μηχανογράφηση,δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης 20%?