Καλημέρα

Θα ήθελα να ρωτήσω αν τα κέρδη χρήσης 2019 σε ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία

που θα διανεμηθούν το 2020 θα παρακρατεί φόρος μερισμάτων 5%

Ευχαριστώ