Φαρμακείο εφαρμόζει πενθήμερη απασχόληση με ανισομερή κατανομή ωραρίου με ανώτατο όριο της 9 ώρες ημερησίως και εβδομαδιαίως 40 ώρες, τυχόν επιπλέον ώρες αμείβονται ως υπερεργασία ή ως υπερωρία.

Η επιχείρηση για την απασχόληση του εργαζόμενου την ΚΥΡΙΑΚΗ για τις ανάγκες της εφημερίας,θα υποβάλει, εντύπο Ε4 συμπληρωματικό για την μεταβολή του προγράμματος και την δήλωση του ρεπό που θα χορηγηθεί στον εργαζόμενο εντός της εβδομάδας και θα πληρώσει το ωρομίσθιο Κυριακής με προσαύξηση 75%, οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης θα είναι 40.

Θα πρέπει επιπρόσθετα, να ζητήσει άδεια από την επιθεώρηση εργασίας για την απασχόληση την συγκεκριμένη Κυριακή ή λόγω της υποχρεωτικού προγράμματος εφημεριών από τον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο παρέλκει η υποχρέωση ενημέρωσης του ΣΕΠΕ, μιας και υποχρεωτικά το φαρμακείο είναι αναγκασμένο να λειτουργήσει.

Επίσης σε περίπτωση εφημερίας σε αργία θα πρέπει να δοθεί η προσαύξηση του 75%;

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.