ΥΠΟΚΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ ΟΤΑΝ ΞΕΠΕΡΝΑΣ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 6.500 € ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ