Φυσικό πρόσωπο έχει έναρξη με ΚΑΔ 86901303 (Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή) και έδρα την κατοικία του και έχει έσοδα από έναν πελάτη βάση σύμβασης, αλλά βάση αυτής το ΕΦΚΑ το πληρώνει ολόκληρο ο ίδιος (ο ελεύθερος επαγγελματίας).

Ταυτόχρονα θέλει να μπει ως μέλος σε ΟΕ ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εταιρείας ώστε να μην θεωρείται εμπορική(Υπηρεσίες συνεργείου Ε.Ι.Χ – παροχή υπηρεσιών άνευ εμπορικής δραστηριότητας).

Ερωτάται εάν μπορεί για τα εισοδήματα της ατομικής του δραστηριότητας να φορολογηθεί με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ παρ. 2 αρθρο 12 του ΚΦΕ (δηλαδή ως μπλοκάκιας να έχει πρακτικά αφορολόγητο για αυτό το μέρος των εισοδημάτων του);