Καλησπέρα σας,
Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε για το τι είδους παραστατικού θα πρέπει να εκδωθεί σε περίπτωση χρεώσης εξόδων επανακατάθεσης επιταγής από πελάτη.
ΤΠΥ με χρεώση ΦΠΑ, χαρτόσημο?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων