-Θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά την μη ληφθείσα άδεια σε μια επιχείρηση πότε έχει 100% πρόσαύξηση και πότε ασφαλιστικές εισφορές;;

Για παράδειγμα σε μία επιχείρηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) που δεν δίνω άδεια στους εργαζόμενους μέχρι τέλος του έτους θα μπορούσα να δίνω κάθε μήνα το ποσό των αποδοχών που αναλογεί στις μέρες που δικαιούται το μήνα που εργάστηκε;

και αν ναι με ποιόν τρόπο; Δίνοντάς του μη ληφθείσα άδεια χωρις εισφορές , με προσαύξηση 100% χωρις εισφορές ή με υπολογισμό εισφορών αντίστοιχες των ημερών που εργάζεται;

-Επιπλέον θα ήθελα να ρωτήσω αν σε εργαζόμενο ορισμένου χρόνου
Θα ήθελα να γνωρίζω αν αυτό είναι νόμιμο, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος σε περίπτωση εφαρμογής του από εμένα να πληρώσω εκτ ων υστέρων ασφαλιστικές εισφορές και αν μπορεί να αναγνωριστεί ως φορολογικό έξοδο στην επιχείρηση.

-Τέλος,θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι νόμιμο να κάνω εκκαθάριση μισθοδοσίας κάθε μήνα συμπεριλαμβάνοντας εκτός απο τις τακτικές αποδοχές του και το επίδομα αδείας, το δώρο εορτών και τη μη ληφθείσα άδεια που αναλογούν στον κάθε μήνα.