Καλησπέρα σας , έχω το εξής ερώτημα και θα ήθελα την άποψη σας.

Επιχείρηση ΙΚΕ με αντικείμενο δραστηριότητας την αγοραπωλησία- ανακαίνιση- ακινήτων ,υποκείμενη στον ΦΠΑ, αγοράζει παλαιά ακίνητα(διαμερίσματα) πρό του 2006 , τα οποία τα ανακαινίζει , τα επιπλώνει και τα μεταβιβάζει σε αλλοδαπούς πελάτες-ιδιώτες.

Για την ανακάινιση - επίπλωση λαμβάνει τιμολόγια με ΦΠΑ.Κατα την μεταβίβαση των ακινήτων στους πελάτες,αναφέρεται στο συμβόλαιο οτι το ακίνητο παραδίδεται ανακαινισμένο και επιπλωμένο.

Εχει δηλαδή υπολογιστεί στην αξία πώλησης και το κόστος της ανακαίνισης και της αγοράς των επίπλων.

Ερωτάται εάν :

α) Η διαδικασία είναι ορθή όσον αφορά τον ΦΠΑ,

β) Τον ΦΠΑ της ανακάινισης και των επίπλων θα την εκπίπτω κανονικά; θα υπολογίζω prorata; θα υποβάλλω αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ;θα είναι κόστος για την φορολογία εισοδήματος;

Ευχαριστώ.