Καλησπέρα ,

Φορολογούμενος απεβίωσε το 2018. Ο κληρονόμος για τη χρήση 2018 με την φορολογική δήλωση ποσά που προκύπτουν από τη δήλωση φόρου κληρονομιάς θα τα συμπεριλάβει στον κωδικό 781? Τα ποσά που αναφέρω αφορούν χρηματική αποζημίωση από Ασφαλιστική εταιρεία και μετοχές που μεταγενέστερα έγινε πώληση.

Σας ευχαριστώ πολύ