Εμπορική ελληνική επιχείριση κατέβαλε μέσω PROFORMA - INVOICE 15.000 € τον 11 / 2018 για αγορά εμπορευμάτων.σε Βέλγο Προμηθευτή.Υπήρξε διαφωνία στην τιμή και δεν απεστάλησαν τα εμπορεύματα. Ο προμηθευτής του εξέδωσε το ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ τον 11ο / 2018. Τον 2 / 2019 επιτεύχθη η συμφωνία και ο Βέλγος προμηθευτής απέστειλε τα εμπορεύματα τα οποία εκόστισαν 16.000 € . Στο τιμολόγιο του αναγράφει συνολική αξία 16.000 ε - Προκαταβολή 15.000 € συνολική αξία τιμολόγίου 1.000 €.
Ποιές εγγραφές πρέπειν να κάνει η Ελλήνική επιχείρίση ως προς το ΦΠΑ ( Περιοδική Δήλωση , Ανακεφαλαιωτικός ) και σε ποιά έτη ? Πρέπει να τηρεί ειδικούς λογαρισμούς και ποιύς στα διπλογραφικά της βιβλία ?