Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Ενδοκοινοτική απόκτηση μεταχειρισμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με εκτελωνισμό σε επόμενη χρήση

Ελληνική επιχείρηση κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ με απλογραφικά βιβλία ,αγοράζει μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο από Γερμανία στις 16-8-2018.Ο πωλητής εκδίδει τιμολόγιο στο οποίο δεν χρεώνει φπα και αναγράφει πως η συναλλαγή υπόκειται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (6a UStG).Κατόπιν το αυτοκίνητο έρχεται οδικώς στην Ελλάδα από τον νέο του ιδιοκτήτη και ακινητοποιείται στο τελωνείο για να καταβληθεί το τέλος ταξινόμησης και ο αναλογούν ΦΠΑ.Η διαδικασία διαρκεί αρκετούς μήνες και η διασάφιση τελειώνει στις 7-2-2019 όπου καθίσταται απαιτητό το τέλος ταξινόμησης και ο ΦΠΑ.

Ερωτάται 1.ποιές είναι οι υποχρεώσεις του έλληνα αγοραστή ως προς τις δηλώσεις VIES και ΦΠΑ

2.ποιές είναι οι ενδεδειγμένες εγγραφές του βιβλίου εσόδων-εξόδων και γενικά ο λογιστικός χειρισμός

της συναλλαγής.

Σας ευχαριστώ πολύ

θα ήθελα να συμπληρώσω πως η ελληνική επιχείρηση πρόκειται να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο ως πάγιο στοιχείο για την άσκηση δραστηριότητας που είναι ενοικίαση οχήματος με οδηγό

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης