Είμαστε ανώνυμη εμπορική εταιρεία κατά 99% Β2Β. Έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό πωλήσεων λιανικής και χρησιμοποιούμε P.O.S από τρεις διαφορετικές τράπεζες.
Προσπαθούμε από πέρσι να δηλώσουμε επαγγελματικούς λογαριασμούς (τους λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι με αυτά τα P.O.S) στο taxis και μας βγαίνει το μήνυμα που σας επισυνάπτω. Έχουμε επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του taxis και μας λένε ότι θα ετοιμαστεί κάποια στιγμή και μας προέτρεψαν να μπαίνουμε συχνά στο taxis για να το παρακολουθούμε.
Oι ΚΑΔ της εταιρείας είναι οι εξής: Κύρια 70609 & 10822302. Δευτερεύουσα 74720 - 70606 - 76454 -46361307 -10822100.
Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το 2017, το έντυπο Ε3 ήταν προσυμπληρωμένο με τους Λογαριασμούς που ήταν συνδεδεμένοι με τα P.O.S, τους οποίους δεν είχαμε καταφέρει εμείς να δηλώσουμε αλλά οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιμες από τις τράπεζες. O τίτλος του εντύπου Ε3 αναφέρει Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης .
Η εταιρεία βεβαίως διαθέτει και άλλους λογαριασμούς (που δεν είναι συνδεδεμένοι με POS) για τις εμπορικές της συναλλαγές και μάλιστα κάποιοι από αυτούς που δεν είναι συνδεδεμένοι με POS έχουν και μεγάλα υπόλοιπα.
Αναφέρω τα υπόλοιπα για τον εξής λόγο: Κάνουμε αίτηση σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και ένα από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά αφορά μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών λογαριασμών. Για την πιστοποίηση ότι είναι επαγγελματικός λογαριασμός ζητούν την δήλωση στο taxis. Δεν είχαμε βεβαίως δήλωση και προσκομίσαμε το Ε3. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί είχαν χαμηλά υπόλοιπα με κίνδυνο να μην μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ίδια συμμετοχή.
Παρακαλώ θα ήθελα απλές απαντήσεις στα κάτωθι:
1- Ποια είναι ακριβώς η έννοια του επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού για το υπουργείο; Είναι αυτός που είναι συνδεδεμένος με P.O.S ή είναι όλοι οι λογαριασμοί μιας εταιρείας που χρησιμοποιούνται για τους συνήθεις σκοπούς της;
1- Όταν με το καλό ανοίξει το taxis θα δηλώσουμε μόνο τους τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τα P.O.S ή όλους;
2- Θα δηλώσουμε τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι με POS αλλά είναι στο εξωτερικό;
3- Στο έντυπο Ε3 θα μπορούμε να δηλώσουμε όλους τους λογαριασμούς;

Σας ευχαριστώ,