Η κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία γίνεται από πολλούς πελάτες μέσω airbnb.

Η καταχώριση του πελάτη σε αρχεία επιχείρησης και και η έκδοση ΑΠΥ γίνεται στο όνομα του.

Η πληρωμή γίνεται τώρα μέσω airbnb.

Η εξόφλιση της συγκεκριμένης ΑΠΥ (σε διπλογραφικά κυρίως βιβλία), θα πρέπει να γίνεται στον πελάτη

ή στην airbnb και να τηρούνται άλλα αρχεία συμφωνίας.

Ευχαριστώ