Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Μπορεί ένα ζευγάρι να δηλώσει την κύρια κατοικία τους στην φορολογική δήλωση εξ αδιαίρετου;

μπορει ενα ζευγαρει που ειναι παντρεμενο να δηλωσει την κυρια κατοικια τους στην φορολογικη δηλωση εξ αδιαιρετου ( λογω τεκμηριων μαχητο ) ενω την κυριοτητα το εχει ενας απο αυτους._
1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 (αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες) του Ν.4172/2013 : «1. Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας  …… β) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μίας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών …».

 

2. Για τις διατάξεις των άρθρων 30- 34 του Ν.4172/2013 εκδόθηκε από την φορολογική διοίκηση η ΠΟΛ.1076/26-3-2015. Για το τεκμήριο της κατοικίας σημειώνεται η περίπτωση της συνιδιοκτησίας καθώς και του τέκνου που συνοικεί με τους γονείς του :

• Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μιας κατοικίας π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες όπου ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειμένου ο τελευταίος να χρησιμοποιήσει την κατοικία στο σύνολό της, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή.

• Τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων δεν επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της κατοικίας στην οποία μένουν.

 

3. Εμφανώς, το τεκμήριο της κατοικίας αφορά την χρήση της κατοικίας- το πρόσωπο που έχει την χρήση αυτής (κύριος, μισθωτής, πρόσωπο προς το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν η κατοικία).

Η φορολογική διοίκηση διευκρίνισε την περίπτωση της συνιδιοκτησίας (ποιος βαρύνεται με το τεκμήριο) (ΠΟΛ.1076/26-3-2015, αλλά και παλαιότερα ΠΟΛ.1135/4-10-2010). Για την περίπτωση όμως των συζύγων, με την κυριότητα ή τη μίσθωση ή την δωρεάν παραχώρηση από έναν από τους συζύγους δεν έχει παράσχει διευκρινίσεις. Ως αποτέλεσμα θεωρήθηκε ότι το τεκμήριο βαρύνει (μόνο) τον/την σύζυγο που είναι κύριος της κατοικίας ή έχει μισθώσει στο όνομά του το ακίνητο ή προς αυτόν έγινε η δωρεάν παραχώρηση.

Απουσία  οποιασδήποτε διευκρίνησης δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι αποδεκτή από την φορολογική διοίκηση η διάκριση/ μερισμός του τεκμηρίου μεταξύ των συζύγων όταν την κυριότητα έχει ένας εξ αυτών.  Και δεν μπορεί να ειπωθεί αν έστω διαμέσου των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 31 (μαχητό τεκμήριο) μπορεί να ζητηθεί ο μερισμός της δαπάνης μεταξύ των συζύγων. Αναγκαία συνεπώς για το θέμα αυτό θα πρέπει να ζητηθεί εγγράφως η διοικητική θέση.

3.1 Η γνώμη μου (όπως προφανώς και η γνώμη σας) είναι ότι ορθότερα το τεκμήριο της κατοικίας (θα) πρέπει να μερίζεται στους συζύγους σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν (δηλ. σε συνιδιοκτησία της κατοικίας ή σε από κοινού μίσθωση). Εφόσον το τεκμήριο καλύπτεται από τα οικογενειακά εισοδήματα δεν υπάρχει θέμα (σε οποιοδήποτε χειρισμό), αν όμως δεν καλύπτεται κατά τη γνώμη μου είναι δικαιότερη η φορολόγηση με τον μερισμό του τεκμηρίου. Δεν μπορεί όμως να ειπωθεί η άμεση εφαρμογή χωρίς να προηγηθεί/ παρασχεθεί διοικητική διευκρίνιση.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης