Ελληνας κάτοχος Βουλγάρικης εταιρίας με δραστηριότητα: πωλήσεις κινητών τηλεφώνων,
εκφράζει την επιθυμία να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα.
Ποιά διαδικασία θα ακολουθηθεί για το άνοιγμα;
Ποιά διακαιολογητικά θα χρειασούν;
Σε ποιά δημόσια αρχή θα πρέπει να απευθυνθούμε? Στην Ελλάδα ή στην Βουλγαρία;
Ο υπολογισμός ΦΠΑ του υποκαταστήματος με ποια διαδικασία θα γίνεται, και πώς θα αποδίδεται;
Σχετικά με την φορολογία εισοδήματος τι ισχύει;
Υπάρχει κάποιο σημείο που πρέπει να προσέξουμε;

Ευχαριστώ