Αναγνωρίζεται ως δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης η δαπάνη παροχής γεύματος στους εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους (π.χ ΄σύζυγος εργαζόμενου) στα πλαίσια κοπής της ετήσιας πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Ισχύει η παράγραφος 12 του παραρτήματος της ΠΟΛ1028/17.02.06?