Καλησπέρα σας.
Μηχανικός με απλογραφικά βιβλία έχει κάνει έναρξη στην ΔΟΥ με ΚΑΔ 71.12.10 και συνεργάζεται βάση έγγραφης σύμβασης με τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εκδίδει κάθε μήνα προς το Πολυτεχνείο για την αμοιβή παροχής του έργου του ως μηχανικός Τ.Π.Υ. με ΦΠΑ 24%.
Λόγω συμμετοχής που είχε σε συνάντηση εργασίας στο εξωτερικό το Πολυτεχνείο του έδωσε ένα ποσό ως ημερήσια αποζημίωση για την συμμετοχή για το οποίο του ζήτησε να εκδώσει Τ.Π.Υ. με την αμοιβή της αποζημίωσης με 0% ΦΠΑ βάση του άρθρου 2 και 3 του κώδικα ΦΠΑ.

Τα ερωτήματα είναι τα εξής :

1)το ποσό αυτό στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα το βάλουμε στον κωδ.310 χωρίς να το συμπεριλάβουμε στον κωδικό 312? ή πρέπει να πάει σε άλλο κωδικό και να συμπεριληφθεί και στον 312?

2)Αφού χαρακτηρίζετε ως ημερήσια αποζημίωση δεν χρειάζεται να διενεργήσουμε pro rata για τις κοινές δαπάνες (δεδομένου ότι έχει και έσοδα με φπα όπως σας ανέφερα)? ή θα πρέπει να κάνει pro rata?

3)Στο Ε3 να το βάλουμε αυτό το έσοδο της ημερήσιας αποζημίωσης στον κωδικό 470 ασυνήθη έσοδα και κέρδη? ή πρέπει να πάει σε άλλον κωδικό?
Ευχαριστώ.