Καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τους λογαριασμούς 37 και 56 των ΕΛΠ,ποια είναι η διαφορά τουσ ωσ προς την χρήση τους σε προϋπολογισμένα έσοδα και έξοδα; πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 56 και πότε ο 37 όταν πρόκειται για προϋπολογισμένα έξοδα;;

επίσης όταν ένα τιμολόγιο εσόδου εκδίδεται εντός του 2024 και αφορά το 2023 το ΦΠΑ εκπίπτει στην χρήση που εκδίδεται και η καθαρή αξία του τιμολογίου καταχωρείται προϋπολογισμένα στο 2023 σωστά; Αν ναι θα ήθελα να μου αναγράψετε την σχετική διάταξη.

ευχαριστώ.