Χορηγία/δωρεά ποσού σε ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου ύψους 5.000,00 για κάλυψη εξόδων τους που αφορούν το κατάλυμα που θα διαμείνουν θα δοθεί από ΙΚΕ με ελληνικό ΑΦΜ με αντικείμενο παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Θα εκδοθεί παραστατικό εξόδου από μέρους τους προς την ΙΚΕ για την συγκεκριμένη παροχή. Επίσης ο εκδότης του παραστατικού έχει πορτογαλικό ΑΦΜ. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το λογιστικό/φορολογικό χειρισμό της παραπάνω δαπάνης καθώς και εάν υπόκειται σε φόρο δωρεάς και αν ναι με τι συντελεστή.