Καλημέρα σας,

Θα ήθελα θα ήθελα να σας θέσω τα εξής ζητήματα σε σχέση με τη δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης η οποία αφορά site με συνδρομητικό περιεχόμενο.

1)Ποιος θεωρείται ότι είναι ο κατάλληλος ΚΑΔ?

2)Με ποιο τρόπο πρέπει να εκδίδονται τα παραστατικά εσόδου λιανικής παροχής υπηρεσιών των συνδρομητών?

(με ταμειακή,μηχανισμό,πάροχο ή αθεώρητα?)

3)Υπάρχει υποχρέωση για POS ( ή e-POS) ?

4)Υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης του POS ?

(αντιλαμβάνομαι ότι η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα είναι συνάρτηση των απαντήσεων στα προηγούμενα)

Σας ευχαριστώ πολύ.