Καλημέρα,

Θα ήθελα να ρωτήσω αν για χρέωση τόκων που απορρέουν από συμβάσεις ομολογιακών δανείων μεταξύ εμπορικών ανωνύμων εταιρειών πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο από τον εισπράτων τους τόκους. Το τιμολόγιο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ βάση αρ22 Ν.2859/2000;
To τιμολόγιο ανεβαίνει κανονικά στο mydata με κωδικό 1.1;

Ευχαριστώ