Παρακαλώ πολύ θα ήθελα την βοήθειά σας στο παρακάτω θέμα:

Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων (κινητού εξοπλισμού) ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο κινητός εξοπλισμός ανήκει στην κυριότητα εταιρείας με έδρα το Hong Kong. Για τις υπηρεσίες που παρέχει η Ελληνική εταιρεία, θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία που έχει έδρα στο Hong Kong. Με δεδομένο ότι στο Hong Kong δεν υπάρχει νομοθεσία σχετικά με τον ΦΠΑ, ούτε νόμος που να επιβαρύνει τις πωλήσεις με άλλο φόρο, η εταιρεία που έχει έδρα στο Hong Kong θεωρείται για σκοπούς ΦΠΑ υποκείμενη ή μη υποκείμενη στο φόρο; Που βρίσκεται ο τόπος παροχής υπηρεσιών σε αυτή την περίπτωση; Στο τιμολόγιο που θα εκδώσει η ελληνική εταιρεία θα συμπεριλάβει ΦΠΑ;