είμαστε εταιρέια που δουλεύει απο 3/2024-11/2024 σε εξαήμερη βάση, με ωράριο 10.00-16.40 και 20 λεπτά διάλειμμα εκτός ωραρίου. Κάθε εβδομάδα οι εργαζόμενοι απασχολούνται με 6 ώρες υπερεγασίας. (1ώρα την ημέρα) και ενίοτε έχουν και υπερωρίες, οι οποίες προδηλώνονται και αμείβονται με προσαύξηση 40%

παρακαλώ για την διεύκρινηση σας στην κάτωθι απάντησή σας:

Ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. απάντηση σας την 14/6/2024 11.30 κος Ραπτης

είμαστε νομότυποι βάσει της άνωθι απάντησή σας?

πως προσδιορίζεται το 4μηνο?πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει? τι εννοείτια ανα περίοδο?

ερώτημα:
1)μπορούν να εργάζονται για 4 μήνες υπό το προαναφερόμενο καθεστώς(8 ωρο συν υπερεγασίες),
2)μετά για ένα μήνα μόνο το 8 ωρό τους, χωρίς υπεργασίες και μέτα πάλι όπως στο ερώτημα 1?

ευχαριστώ εκ των προτέρων

σε αναμονή της απάντησή σας