Είμαστε Βιομηχανία και σε όλα τα Διευθυντικά Στελέχη, έχουμε δηλώσει στο ΕΡΓΑΝΗ ψηφιακή κάρτα> ΝΑΙ και χωρίς ψηφιακή οργάνωση χρόνου( δεν αποστέλλονταιι στοιχεία ωραριου στο ΕΡΓΑΝΗ,προσελευση-αποχωρηση)

Θα πρέπει να κάνουμε νέα ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και να δηλώσουμε ΟΧΙ στην ψηφιακή κάρτα των Δ/Σ?

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έκανε γνωστό πως οι εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας, ή διεύθυνσης θα εξαιρούνται από την υποχρέωση σήμανσης της Ψηφιακής Κάρτας, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ατομική σύμβαση εργασίας τους και στον τρόπο που είναι δηλωμένοι στο Π.Σ. Εργάνη .