Οικοδομική ομόρρυθμη εταιρεία υπαγόμενη στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ ανεγείρει κατοικίες προς πώληση. Ανεγείρει ταυτόχρονα μια πολυκατοικία και δύο μεζονέτες με την ίδια οικοδομική άδεια. Κάποιες κατοικίες πωλήθηκαν όσο ήταν ακόμη στο στάδιο της κατασκευής. Η επιχείρηση αποφασίζει να ολοκληρώσει πρώτα την πολυκατοικία, και έπειτα τις μεζονέτες. Στο βιβλίο κοστολογίου αποτυπώνονται συνολικά όλες οι ιδιοκτησίες, και τα έξοδα ανέγερσης επιρρίπτονται βάσει των χιλιοστών τους.

Όσο τα ακίνητα ήταν υπό κατασκευή, τα εμφανίσαμε στο Ε3 ως προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη, για να μην αναγνωριστεί κέρδος πριν την πραγματική παράδοσή τους. Τον Δεκέμβρη του 2023 η πολυκατοικία παραδόθηκε ολοκληρωμένη στους αγοραστές αλλά οι μεζονέτες ήταν ακόμη υπό ανέγερση.

Πρέπει να παρουσιάσουμε το κέρδος από την πώληση των κατοικιών της πολυκατοικίας στη φορολογική δήλωση του 2023; Αν ναι, πως θα γίνει αυτό εφόσον η εταιρεία λαμβάνει ακόμη κατασκευαστικά τιμολόγια εξόδων για τις μεζονέτες που ανεγείρονται και επιρρίπτονται στον πίνακα κοστολογίου βάσει ποσοστού και επηρεάζεται το κόστος και της πολυκατοικίας; Μπορούμε να εμφανίσουμε το καθαρό κέρδος από την πώληση των διαμερισμάτων βάσει της ημερομηνίας παράδοσης χωρίς να έχουν αποπερατωθεί οι μεζονέτες;

Η αποπεράτωση της κατασκευής στο ΙΚΑ δηλώνεται με την κάλυψη των ελάχιστων ασφαλιστικών ημερομισθίων και εντός ενός μήνα από το τελευταίο κατασκευαστικό τιμολόγιο;

Με ποια διαδικασία δηλώνεται η αποπεράτωση στην ΔΟΥ;

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας εκ των προτέρων.