Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο παρέχει σε εμπορικά πλοία (τρίτων χωρών και Ε.Ε.) καθώς και σε κρουαζιερόπλοια τις εξής υπηρεσίες:

1. Χρήση γεφυροπλάστιγγας γερανού κλαρκ και λοιπών μηχανημάτων

2. Ηλεκτροδότηση

3. Υδροδότηση

4. Αποκομιδή σκουπιδιών

5. Έσοδα από χερσαίας ζώνης Λιμένα ( εναπόθεση και διέλευση εμπορευμάτων, ενοικίαση χώρου για χρήση από ιδιωτικά μηχανήματα).

Ποιες από αυτές τις υπηρεσίες έχουν ΦΠΑ ή εντάσσονται στην απαλλαγή του άρθρου 27 πλοία ανοικτής θάλασσας;

Αν εντάσσονται, ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχουν;

Αν απαλλάσσονται, από ΦΠΑ, σε ποιο ΚΩΔ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να αναγραφεί; Πρέπει να υπολογιστεί Prorata;

Η ΠΟΛ. 32/29-01-1988 είναι σε ισχύ;

Για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες σε ΦΠΑ, ακόμα και η αποκομιδή σκουπιδιών;

Αγορά προπληρωμένης κάρτας για χρήση των pillars (για υδροδότηση και ηλεκτροδότηση σκαφών αναψυχής ιδιωτών) σε ποιο συντελεστή ΦΠΑ υπάγεται;