Πελάτης μου προτίθεται να εξαγοράσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου ξενοδοχειακής επιχείρησης που είναι ζημιογόνα και στη συνέχεια δεν θα την ιδιολειτουργήσει αλλά θα ενοικιάσει το ξενοδοχείο σε τρίτο. Ερωτάται εάν η ενοικίαση του ξενοδοχείου θεωρείται αλλαγή σκοπού και έχει έτσι εφαρμογή η διάταξη της παρ.5 του άρθρου27 του Ν 4172/2013 περί μη αναγνώρισης των ζημιών.