ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΓΥΟΥ ΤΩΝ 18 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ????
ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΧΥΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ?