Καλημέρα σας,
Μπορεί να συνυπολογιστεί στην προϋπηρεσία ενός μισθωτού, η προϋπηρεσία του ως ελεύθερος επαγγελματίας προκειμένου για τον προσδιορισμό των δικαιούμενων ημερών αδείας. Αν ισχύει, πως τεκμηριώνεται και πώς αποδεικνύεται η σχετική προϋπηρεσία;