ΙΚΕ αγοράζει τα δικαιώματα χρήσης του εμπορικού σήματος μιας ποικιλίας ΜΗΛΙΑΣ από οίκο του εξωτερικού ένατι του ποσού των 90.000 € , με την ένδειξη επ αόριστον στο συμβόλαιο. Στην Ελλάδα πουλάει τα δικαιώματα αυτά προς 120.000 € με κλειστό 10 ετές συμβόλαιο. Τιμολογεί το ποσό και ως ΄΄εσοδα χρήσεις λογικά θα βάλει 120.000 / 10 έτη / 12 μ΄ήνες χ 6 μήνες (1/7/2024-31/12/2024) ήτοι 6.000 € για το 2024 , και τα υπόλοιπα έσοδα επομένων χρήσεων ? Νομίζω έτσι θα ανέβει και στο my data , και έτσι θα φορολογηθεί για το 2024 . Το ποσό των 50.000 € της αγοράς των δικαιωμάτων , θαβαρύνει εξολοκλήρου τη χρήση 2024 , και σε ποιόν λογαριασμό του ΕΓΛΣ θα καταχωρηθεί ? Θα γίνει παρακράτηση φόρων δικαιωμάτων , στον Βέλγο προμηθευτή κατά την αποπληρωμή του και με τι ποσοστό?