Επιχείρηση με ΚΑΔ :

1.Παραγωγής ψωμιού

2.Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας

3.Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας

πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις με επαγγελματικό φορτηγό στις γύρω περιοχές.

Ερώτηση 1

Υποχρεούται σε προσθήκη κάποιου ΚΑΔ διανομής; Και αν ναι σε ποιο.

Ερώτηση 2

Έχει ενεργό και συνδεδεμένο με την ταμειακή μηχανή POS στην έδρα της επιχείρησης. Υποχρεούται να υπάρχει και διαθέσιμο POS και κατά τη διάρκεια παράδοσης των προϊόντων; Και αν ναι, θα πρέπει να είναι και αυτό συνδεδεμένο σε κάποιο μηχανισμό ή πάροχο;

Ευχαριστώ.