1. Ασφαλισμένη γεννημένη την 16.01.1976 και με 2 τέκνα γεννημένα την 09.02.2007 και 02.10.2011 ασφαλίστηκε στο ΤΕΒΕ από τον 3ο του 1993 έως και τον 3ο του 1997 και από 07.04.1997 μέχρι και σήμερα ασφαλίζεται ανελλειπώς στο ΙΚΑ με πλήρη απασχόληση. Πότε έχει δικαίωμα πλήρους και πότε μειωμένης συνταξιοδότησης? Μπορεί να κάνει χρήση κάποιες ευεργετικής διάταξης λόγω ανήλικων τέκνων?

2. Δημόσιος υπάλληλος μπορεί να βγεί σε πλήρη σύνταξη τώρα που είναι 64 με 40 χρόνια αλλά να εξακολουθεί να εργάζεται στο Δημόσιο μέχρι το 67ο έτος? Ασφάλιση έχει μόνο στο Δημόσιο

3. Δημόσιος υπάλληλος ΙΔΑΧ έχει υπηρετήσει 2 χρόνια σε όργανα της Ευρωπαικής Ένωσης. Πόσα ένσημα λογίζονται το μήνα? Θα λάβει την αναλογία σύνταξης από την Ελλάδα ή από το Εξωτερικό για το εν λόγω χρονικό διάστημα που υπηρέτησε στις Βρυξέλλες την ώρα που θα συνταξιοδοτηθεί?