Καλημέρα σας,

ΟΕ με απλογραφικά βιβλία συμμετέχει σε ένα Ευρωπαικό πρόγραμμα επιχορήγησης.

Η εταιρία κατέθεσε πίνακα προϋπολογισμένων εξόδων ( λειτουργικά έξοδα, αγορές υλικών, πάγιος εξοπλισμός ) στα πλαίσια της συνολικής διάρκειας του προγράμματος, με δικαιούμενη επιχορήγηση 70%.

Στους 18 μήνες, 36 μήνες και 48 μήνες καταθέτει ένα φάκελο με τιμολόγια εξόδων σχετικά με το πρόγραμμα και εντός 90 ημερών εισπράττει το ποσό επιχορήγησης που ορίστηκε, 70% επί των δαπανών.

Επίσης, κατά την έναρξη του προγράμματος εισέπραξε μια προκαταβολή ( prefinancing ) το ποσοστό επιχορήγησης 70% του 50% των εξόδων που δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει στα πλαίσια των 4 χρόνων.

Πχ Δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει 100.000 € δαπάνες στην 4ετία
Η συνολική επιχορήγηση που θα εισπράξει είναι 70%*100.000 = 70.000€
Εισέπραξε προκαταβολικά 70%*50%*100.000=35.000€
Τα υπόλοιπα 70.000€ - 35.000€ = 35.000€ θα τα εισπράξει εντός 4ετίας

1) Η προκαταβολή ( prefinancing ) φορολογείται στο έτος είσπραξης?
2) Τι λογιστικές εγγραφες πρέπει να κάνω στα βιβλία και πότε θα τις κάνω?

Θα εκτιμούσα μία όσο το δυνατόν γρήγορη απάντηση λόγω της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης της εταιρίας 28-6-2024

Σας ευχαριστώ