Καλησπέρα σας κ καλή δύναμη,

Hμεδαπό φυσικό πρόσωπο είχε στην κατοχή του μετοχές ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης. Η εταιρεία έχει προκύψει από μετατροπή από ΙΚΕ σε Α.Ε. Στην Ικε ήταν ο αρχικός εταίρος κ ιδρυτής είχαν γίνει κάποιες αυξήσεις εταιρικού κεφαλαίου πριν γίνει η μετατροπή σε Α.Ε.
Μετά την μετατροπή έγιναν κάποιες δωρεές μετοχών και μια ΑΜΚ
Τις μετοχές αυτές τις πούλησε σε αλλοδαπή εταιρεία (επενδυτης). Στη συμφωνία που έκαναν όρισαν μια τιμή και συμφώνησαν ότι το 65% του τιμήματος θα το λάβει μέσα στο 2023 , όπως κ έγινε ,κ το υπόλοιπο 35% θα το λάβει μέσα στο 2024 εφόσον επιτευχθούν κάποιοι στόχοι ως προς τον ebitda , τα ερωτήματα είναι τα εξης:

1. η φορολογήση που θα προκύψει είναι πάνω στην υπεραξία της τιμής κτήσης κ της τιμής πώλησης, για την τιμή κτήσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν κ οι πράξεις που έγιναν (ΑΜΚ κλπ) ως ΙΚΕ ή θα λάβουμε υπόψη ότι πράξεις έχουν γίνει μετά την μετατροπή ως Α.Ε.?

2. Η τιμή πώλησης εφόσον αυτή που αναφέρεται στο συμφωνητικό είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναφέρονται στα βιβλία θα λάβουμε αυτή.

3. το ποσοστό φορολόγησης του κέρδους από την υπεραξια τιμή πώλησης - τιμή κτήσης είναι 15%

4.ποιο τίμημα θα πρέπει να δηλωθεί στη δήλωση του 2023?εννοώ ότι έχει συμφωνηθεί μια τιμή πώλησης , άλλα το 35% του τιμήματος θα το λάβει το φυσικό πρόσωπο το 2024 μόνο αν επιτευχθούν κάποια στόχοι, πως το χειριζόμαστε αυτό φορολογικά?

5. σε ποιο κωδικό του Ε1 θα πρέπει να δηλωθεί η παραπάνω συναλλαγή.