Οι συμβάσεις μηδενικών ωρών ισχύουν; Μπορεί εργοδότης να συνάψει σύμβαση με εργαζόμενο και να τον καλεί για εργασία ανάλογα πότε τον χρειάζεται; Εαν ναι τι έντυπα υποβάλλουμε στο ΕΡΓΑΝΗ; Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα; Χρειάζεται κάποια προσοχή στον υπολογισμό της μισθοδοσίας;