Η εταιρεία Α ΙΚΕ είναι εταίρος κατά 95% της εταιρείας Β ΙΚΕ η οποία είναι κάτοχος ακινήτου. Η Α ΙΚΕ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εκκαθάριση και εν συνεχεία σε κλείσιμο. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά με το εταιρικό της μερίδιο στην Β ΙΚΕ και φυσικά με το ακίνητο της δεύτερης;