Καλημέρα σας ,

Όταν μια εταιρεία διανομής πετρελαίου λιανικής και χονδρικής, θέλει να κάνει πρόσληψη οδηγού για να κάνει την διαμονή πετρελαίου , για τον οδηγό θα βάλω ΤΑΠΙΤ;

Η προσλήψη θα γίνει με

ΚΑΔ: Λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων. Εντός ασφ/κής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ

Κωδ. Ειδικότητας : Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών

Ειδική περιπτ. : 10

Πακετο κάλυψης : 106

Η ερώτηση είναι αν θα βάλω ΤΑΠΙΤ για τον οδηγό,

είναι πωλητής που πουλάει και λιανικής πετρέλαιο , αρα θα εχει ΤΑΠΙΤ ή όχι ;