Οικοδομική επιχείρηση στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ που κάνει απογραφή κάθε χρόνο σύμφωνα με το κόστος από το βιβλίο κοστολογίου εκμισθώνει το τελευταίο της ακίνητο-διαμέρισμα στο τέλος του 2023.

Στο παρελθόν λόγω του ότι είναι παλιά επιχείρηση έχει προβεί σε αυτοπαράδοση για σκοπούς ΦΠΑ του συγκεκριμένου ακινήτου-διαμερίσματος.Επίσης έχει και ένα μέρος από το οικόπεδο στην ιδιοκτησία της.

Τώρα θέλει να κάνει διακοπή δραστηριότητας και να πουληθεί στα μέλη της το συγκεκριμένο διαμέρισμα καθώς και τα δικαιώματα υψούν που έχουν απομείνει(δύο μέλη-προσωπική εταιρεία),50%-50%.

Ερώτηση:

1)Απαιτείται να γίνει κάποια ενέργεια ως προς τον ΦΠΑ τόσο κατά την εκμίσθωση όσο και για την πώληση αφού στο παρελθόν έχει κάνει αυτοπαράδοση σύμφωνα με τις τότε διατάξεις και έχει πληρωθεί ο ΦΠΑ;

2)Πρέπει να γίνει μεταφορά στο μητρώο παγίων του συγκεκριμένου ακινήτου και αν ναι με ποια αξία θα εμφανισθεί στο μητρώο παγίων για να γίνουν οι σχετικές αποσβέσεις;Πρέπει γίνει κάποιος διαχωρισμός της αξίας του κτίσματος από την αξία του οικοπέδου;

3)Στην περίπτωση της πώλησης μέσα στο έτος 2024 πως θα συμπληρωθεί το Ε3 για το έτος 2024;Αφού το έχει εκμισθώσει το έτος 2023 και έχει μετατραπεί σε πάγιο το ακίνητο στο τέλος του 2023 πως θα συμπληρωθεί το Ε3 για το έτος 2023 δεδομένου ότι μέχρι το έτος 2022 εμφανιζόταν το κόστος ως απογραφή λήξης;