Θα ήθελα να μου παραθέσετε αναλυτικά ποιές είναι οι υποχρεώσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.Όπως ενδεικτικά πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τον νέο ΚΑΔ? πρέπει να δηλώσουν έναρξη υποκαταστήματος? τι ισχύει με το τέλος επιτηδεύματος? ποιές είναι οι νέες υποχρεώσεις? συνεχίζουν να δηλώνουν τις μισθώσεις στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης ή αρκεί η έκδοση παραστατικού, για τις βραχυχρόνιες που γίνονται εκτός πλατφόρμας ισχύει κάτι διαφορετικο, δηλώνονται κανονικά στις μισθώσεις? στο mydata πότε πρέπει να ανεβαίνουν τα παραστατικά? τι ισχύει με τα τέλη επιτηδεύματος και παρεπιδημούντων, για τα τέλη εκδίδονται ξεχωριστά παραστατικά? υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις? Γενικά θα ήθελα αναλυτικά να μου εκθέσετε συνολικά όλες τις υποχρεώσεις και όλο το νέο καθεστώς γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και να μου παραθέσετε τις αντίστοιχες εγκυκλίους, νόμους κλπ.