Μόνιμος κάτοικος Ισπανίας που ανήκει στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού θα συμμετάσχει ως ετερόρρυθμο μέλος σε μια Ε.Ε. που θα εδρεύει στην Ελλάδα. Βάσει της ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας - Ισπανίας, το μέρισμα που θα λάβει από τη διανομή κερδών της εταιρείας θα το δηλώσει και στην Ισπανία; Αν ναι, θα φορολογηθεί για αυτό; Και με τί συντελεστή φορολόγησης;