Εταιρία ΙΚΕ η οποία ξεκίνησε το 2020 την ανέγερση ενοικιαζόμενων δωματίων έκανε αίτηση και έλαβε απαλλαγές ΦΠΑ για την ανέγερση των ενοικιαζόμενων δωματίων για μία σειρά από εργασίες με τιμολόγια καθαρής αξίας 400.000,00 και ΦΠΑ 96.000,00. Οι απαλλαγές δόθηκαν με το Νόμο 1150-15-05-2020. Επειδή όμως δεν είναι ξενοδοχείο τελικά δεν δικαιούνταν τις συγκεκριμένες απαλλαγές που από άγνοια η συγκεκριμένη ΔΟΥ εξέδωσε. Σήμερα 4 χρόνια μετά μας κάλεσε ο προϊστάμενος ελέγχου και μας είπε ότι θα πρέπει να ακυρώσουν όλες τις απαλλαγές και επειδή οι προμηθευτές μας προφανώς δεν μπορούν να εκδώσουν πιστωτικά τιμολόγια για το 2020 και το 2021 θα πρέπει να αποδώσουμε το ΦΠΑ με έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς να μπορέσουμε να το εκπέσουμε ή να το ζητήσουμε πίσω. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση καθώς η εταιρία απλά ακολούθησε τις απαλλαγές που νόμιμα είχε πάρει από την αρμόδια ΔΟΥ αφού αν δεν τις δικαιούνταν τότε, θα πλήρωνε το ΦΠΑ στους προμηθευτές στη συνέχεια θα το λάμβανε πίσω. Πως η ΔΟΥ ζητάει να το αποδώσουμε με έκτακτη δήλωση ΦΠΑ αφού εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι πέρα της χρησιμοποίησης των απαλλαγών που η ίδια η ΔΟΥ εξέδωσε.