Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε περίπτωση μη αναγραφής συστηματικά σε παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο από αντικατάσταση αλπ) συγκεκριμένου πελάτη του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που εφοδιάσθηκε με καύσιμα από αυτό: