Καλημέρα,

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τον τρόπο χειρισμού της αμοιβής και ασφάλισης των μισθωτών (Ιδιωτικός τομέας), σε περίπτωση συμμετοχής του εργοδότη σε απεργία του κλάδου.
Επιπλέον, υπάρχει τύπος άδειας για τη συγκεκριμένη απουσία των μισθωτών που έχουμε την υποχρέωση να υποβάλουμε στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ;

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.