Δωρεά σε σύλλογο εσωτερικού από Αμερική για αγορά οικοπέδου υπάρχει θέμα με φορολογία. Παρακαλώ σύντομα.