Καλησπέρα σας ,

Ανήλικο Τέκνο - Προστατευόμενο μέλος εισπράττει εισόδημα από σύνταξη λόγω θάνατο του πατρός άνω των 3.000,00 € ετησίως.

Είναι υπόχρεο σε φορολογική δήλωση , το ερώτημα μου είναι αν μπορεί να είναι και προστατευόμενο μέλος όσο είναι στο σχολείο και επίσης όταν ενηλικιωθεί και συνεχίσει να εισπράττει σύνταξη αν δεν συνοικεί με την μητέρα του , πχ είναι φοιτητής σε άλλη πόλη.

Σας ευχαριστώ.