Ο.Ε. (2 εταίροι 50%-50%) με απλογραφικά λόγω υπέρβασης του ορίου υποχρεούται από 1/1/2024 σε διπλογραφικά βιβλία. Η απογραφή έναρξης παρουσιάζει πολύ υψηλότερο ενεργητικό από το παθητικό ( 400.000,00) η οποία δικαιολογείται από την υψηλή κερδοφορία των τελευταίων ετών και της μη πραγματικής ανάληψης των κερδών από τους εταίρους .

Α) Το ποσό αυτό (400.000,00) θα εμφανιστεί σε λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέο ή λόγω του ότι είναι ΟΕ σε λογαριασμό υποχρεώσεων προς εταίρους ? Όταν αυτά διανεμηθούν θα πληρωθεί φόρος διανομής 5% και αν ναι πώς θα εμφανιστούν στο Ε1 των εταίρων αφού έχουν δηλωθεί στις προσωπικές δηλώσεις των εταίρων τα προηγούμενα χρόνια ? Διαφορετικά θα τους καταβληθούν χωρίς φόρο ως κάλυψη της υποχρέωσης προς αυτούς ?

Β) Η ως άνω εταιρεία ασχολείται με χωματουργικές εργασίες και κατέχει ως πάγια μηχανήματα έργου (Φορτηγά , Γκρέιντερ , εκσκαφείς , μπουλντόζες κλπ ) . Στην γενική λογιστική θα εμφανιστούν στο λογαριασμό 12 ( μηχανήματα ) ή στον λογαριασμό 13 ( μεταφορικά μέσα ) ? και με πιο συντελεστή γίνεται η απόσβεση αυτών των μηχανημάτων έργου σε εταιρείες αυτού του αντικειμένου ? ( με βάσει τους φορολογικούς συντελεστές απόσβεσης ).