Ατομική επιχείρηση με ΚΑΔ: 77341002 (Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα) με έναρξη από το 2018 έχει στην κατοχή της σκάφος με άδεια «επαγγελματικό πλοίο αναψυχής» με ελληνική σημαία, μήκους 9,95m, έτος ναυπήγησης 1985 και ολική κ.ο.χ.: 16,07.

Σε ποια κατηγορία πλοίων ανήκει;

Ποιο το καθεστώς φορολόγησης σε αυτήν την περίπτωση;

Δικαιούται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος;

Τι φόρο πλοίων πληρώνει;