Καλησπέρα σας.

Θα θέλαμε τη γνώμη σας για το εξής θέμα σχετικό με το mydata:

Ο ομιλός μας έχει δύο εταιρείες με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΚΑΔ ΑΑΔΕ : 66221005

H ειδοποιός διαφορά των δύο εταιρειών είναι πως η μία φορολογείται με τις κοινές διατάξεις των άρθρων 21-29 του Ν.4172/2013 και η άλλη έχει υπαχθεί στο Ν.27/1975 (άρθρο 25) λόγω του ότι ασχολείται αποκλειστικά με την ασφαλιση πλοιων άνω των 500 κόρων.

Εχουμε προβληματιστεί πολύ εδώ και καιρό και προσπαθούμε πολύ,τόσο στο τμήμα λογιστηρίου,όσο και τα στελέχη της εταιρείας λογισμικού που μας υποστηρίζει,καθώς το είδος των εταιριών και η φύση των εσόδων της δεν είναι σε καμία περίπτωση τα κλασσικά που προβλέπουν οι διατάξεις της Α.1138/2020,δηλαδή δεν έχουμε τη συνηθισμένη περίπτωση : χρέωση πελάτη του οποίου έχουμε όλα τα στοιχεία δ/νση ΑΦΜ κ.λπ. με το σύνολο του τιμολογίου,καθαρή αξία και ΦΠΑ.

H εταιρεία μας,είναι μεσίτης μεταξύ τελικού ασφαλιζόμενου πελάτη και ασφαλιστικής εταιρείας και για τη μεσιτεία της αυτή λαμβάνει προμήθεια επί του ασφαλίστρου.

Για να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα ανωτέρω σας παραθέτω ένα παράδειγμα:

Έστω ασφαλιστήριο συμβόλαιο αξίας 1.000€.Η συμφωνημένη προμήθεια της μεσιτικής εταιρείας είναι 30%.Η μεσιτική εταιρεία κάνει επιπλέον έκπτωση ποσοστού 2% επί του ασφαλίστρου, στον τελικό πελάτη.

Με βάση τα προαναφερόμενα,η λογιστική εγγραφή που αποτυπώνει τα ανωτέρω στα βιβλία της επιχείρησης είναι η εξής:

κωδικός Γ.Λ.

περιγραφή

χρεωση

πίστωση

30

ΠΕΛΑΤΕΣ

1.000,00

ΠΕΛΑΤΗΣ Α

50

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

1.000,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ Χ

74.01

ΕΣΟΔΑ

300,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΆ ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

50

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

300,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ Χ

74.95

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

-20,00

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

30

ΠΕΛΑΤΕΣ

-20,00

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

ΣΥΝΟΛΟ

1.280,00

1.280,00

Μάλιστα πολλές φορές, για λόγους οικονομίας στον λογαριασμό 30 του τελικού πελάτη η χρέωση δεν γίνεται με δύο εγγραφές.δηλαδή 1.000€ και κατόπιν -20€,αλλά απευθείας με το τελικό ποσό των 980€.

Τα ερωτήματα είναι:

1.Οι αντισυμβαλλόμενοι σε εμάς είναι δύο:

α.Η ασφαλιστική εταιρεία για την οποία μεσολαβούμε κι από την οποία λαμβάνουμε προμήθεια (τα 300€ στο παράδειγμα)

β.Ο τελικός πελάτης στον οποίο δίνουμε επιπλέον έκπτωση (τα 20€ στο παράδειγμα).

Πως θα αποτυπωθεί όλο αυτό στην ψηφιακή πλατφόρμα My data?

Να σημειώσουμε εδώ, πως ο τελικός πελάτης μπορεί να είναι εταιρεία με ΑΦΜ χώρας-μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης,μπορεί να είναι εκτός Ε.Ε. και μπορεί να είναι και ιδιώτης.Επίσης σημειώνω πως κι η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να είναι μια πολυεθνική εταιρεία με ΑΦΜ και έδρα χώρας εκτός Ε.Ε. ή και εντός Ε.Ε. Γενικά τα παραστατικά μας δεν είναι «αντικρυζόμενα» ,δηλαδή δεν θα υποβάλλει κι ο πελάτης αντίστοιχο ποσό σαν έξοδο στο κυκλωμα My data.

Επίσης,οι καθημερινές εγγραφές -καταχωρίσεις στα βιβλία μας είναι δεκάδες τέτοια μικρά ποσά.

2.Στο εγχειρίδιο «Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ-Επιχειρησιακά θέματα» με ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 23.05.2022,στο ερώτημα 7 : Οι εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές ) υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα My data?

H απάντηση είναι η εξής:

Οι εταιρείες του Α.Ν.89/1967 σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, είναι υπόχρεες να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Η απάντηση αυτή αφορά και συμπεριλαμβάνει και τις εταιρείες που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του Ν.27/1975?

3.Σε ό,τι αφορά στις τυποποιήσεις των παραστατικών και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του ανωτέρω παραδείγματος ποια είναι η κωδικοποίηση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε? Εχω συμπεράνει πως επειδή δεν είμαστε ασφαλιστική εταιρεία, δεν ανήκουμε στη στήλη 10 είδος παραστατικού «Συμβόλαιο-έσοδο» κωδ.στήλης 11 7.1.

Επίσης δεν είμαστε,τουλάχιστον στην περίπτωση της άμεσης προμήθειας από την ασφαλιστική εταιρεία (δηλ.των 300€ στο παράδειγμα),στην στήλη 11 παραστατικά λιανικής,11.5 ΑΛΠ/Πώληση για λογαριασμό τρίτων.Γιατί η πώληση δεν είναι λιανική.

Εκτιμάτε πως μπορούμε να διαβιβάζουμε με βάση τη στήλη 17 με κωδικό 17.4?

Επίσης υπάρχει διαφοροποιηση στο ότι η μια εταιρεία φορολογείται με τις κοινές διατάξεις του Ν.4172/2013 και η άλλη με το αρ.25 του Ν.27/1975?

Να σημειωθεί πως και οι δυο εταιρείες είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ σύμφωνα με το περίπτωση ιθ,της παραγραφου 1 του αρθρου 22,του Ν.2859/2000.

Ποιός είναι τελικά κατά τη γνώμη σας, ο χρονος διαβίβασης των παραστατικών εσόδων ? ισχύει το ίδιο και για τις δύο εταιρείες?

Tέλος,υπογραμμίζουμε πως το υπουργείο δεν έχει απαντήσει ουτε σε e-mails,ουτε σε χειρογραφα μηνύματα που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο,ουτε σε εκ του σύνεγγυς επισκέψεις,ουτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,για το θέμα αυτό