Αγαπητοί συνεργάτες καλησπέρα,

Θα ήθελα να ρωτήσω αν για την επιπλέον έκπτωση φόρου στα μισθώματα υβριδικών -ηλεκτρικών οχημάτων βάση αρ 22Β παρ β Ν.4172/2013 λαμβάνεται υπόψη και ο ΦΠΑ του τιμολογίου της εταιρείας μίσθωσης καθώς αποτελεί κόστος για την εταιρεία αφού με βάση το αρ 30 παρ 4 Ν.2859/2000 είναι μη εκπιπτόμενος

Ευχαριστώ